درباره شایگان مهر | مرکز ارتوپدی،فیزیوتراپی و توانبخشی

در رابطه با مشکلات زیر میتوانید به مرکز فوق تخصصی شایگان مهر مراجعه کنید:   دردهای مفاصل و ستون فقرات مانند آرتروز،فتق دیسک بین مهره ای و… آسیب های ورزشی (پارگی رباط صلیبی زانو قبل و بعد از جراحی، پیچ خوردگی و در رفتگی مفاصل ) و و ضربه های ناشی از هرگونه تصادم (پارگی … ادامه خواندن درباره شایگان مهر | مرکز ارتوپدی،فیزیوتراپی و توانبخشی