مشکلات جنسی در آقایان

مشکلات جنسی در آقایان چگونه تشخیص داده می شود؟