Browsing Tag

آموزش فیزیوتراپی گردن در منزل

فیزیوتراپی گردن درد در مرکز فیزیوتراپی شایگان مهر

فیزیوتراپی گردن درد فیزیوتراپی یکی از متداول ترین درمان های درد مزمن گردن است. بیشتر برنامه های فیزیوتراپی برای درد گردن شامل استفاده از روش های درمانی برای کاهش درد و یا کاهش سفتی و انقباض تا جایی است که بتوان برنامه ورزشی تقویت و…
Read More...
error: