مهم ترین علائم رماتیسم گرم

بیماری رماتیسم گرم یا مفاصل گرم چیست؟