مهمترین درمان سردرد-میگرنی

آیا سردرد با فیزیوتراپی درمان میشه؟