مهمترین علل زانو درد

چرا دوندگان به کندرومالژیا پاتلا مبتلا می شوند؟