بهترین ورزش برای RA

آیا افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید میتوانند ورزش کنند؟