مهمترین روش پیشگیری از پوکی استخوان

تست غربالگری پوکی استخوان در افراد بالای 50 سال