Browsing Tag

گردن درد حاد

فیزیوتراپی برای دیسک گردن | ورزش دیسک گردن

فیزیوتراپی برای دیسک گردن چگونه بفهمیم دیسک گردن داریم بیرون زدگی دیسک گردن هنگامی رخ می دهد که یکی از دیسک های ستون فقرات در ناحیه گردن ضعیف شده و تا مرز نخاع تجاوز کند. در بعضی موارد ، این وضعیت می تواند باعث ایجاد درد در گردن ، شانه…
Read More...

فیزیوتراپی گردن درد در مرکز فیزیوتراپی شایگان مهر

فیزیوتراپی گردن درد فیزیوتراپی یکی از متداول ترین درمان های درد مزمن گردن است. بیشتر برنامه های فیزیوتراپی برای درد گردن شامل استفاده از روش های درمانی برای کاهش درد و یا کاهش سفتی و انقباض تا جایی است که بتوان برنامه ورزشی تقویت و…
Read More...
error: