عدم تعادل قدرت و انعطاف پذیری عضلات اطراف زانو: فاکتورهایی برای پیش بینی آسیب ورزشکاران

درد زانو

 

آسیب دیدگی عضلات زانو بعنوان عضلات اصلی عمل کننده بر مفصل زانو تأثیر شدیدی بر عملکرد حرکتی زانوی ورزشکاران میگذارد.قدرت و انعطاف پذیری این عضلات برای سنجش عملکرد ورزشکاران بکار میروند.در این پژوهش نقش تعادل قدرت و انعطاف پذیری عضلات زانوی ورزشکاران در میزان بروز آسیب های عضلات زانو بررسی شده است.

روش:تعادل در قدرت و انعطاف پذیری عضلات کوادریسپس و همسترینگ 45 ورزشکار مرد 17/6 ساله در ابتدای فصل مسابقات مورد ارزیابی قرار گرفت.در طول فصل مسابقات(یک دوره 25 هفته ای)نیز،هرگونه آسیب عضلانی این افراد شناسایی و ثبت می شد.اندازه گیری قدرت عضلانی به روش ایزوتونیک و انعطاف پذیری عضلانی توسط گونیامتر انجام شد.جمع آوری و شناسایی آسیب ها نیز توسط پرسشنامه به همراه مصاحبه حضوری انجام شد.

نتایج:نسبت قدرت عضلات همسترینگ به کوادریسپس در افرادی که در طول فصل دچار آسیب شدند52% بود در حالیکه این نسبت برای افرادی که آسیب ندیدند 72% بود.همچنین نسبت انعطاف پذیری عضلات همسترینگ به کوادریسپس در افراد آسیب دیده به طور میانگین 47% بوده در حالیکه این مقدار برای افرادی که آسیب ندیدند 54% بود.بین عدم تعادل قدرت و انعطاف پذیری عضلات زانو و میزان آسیب های ایجاد شده در طول فصل مسابقات ارتباط معنادار مشاهده شد.

بحث و نتیجه گیری:عدم تعادل قدرت و انعطاف پذیری عضلات همسترینگ به کوادریسپس معیار مهمی برای پیشگویی آسیب های عضلات مذکور است.توصیه می شود برای پیشگیری از این آسیب ها به ایجاد تعادل مناسب در قدرت و انعطاف پذیری عضلانی اطراف زانو توجه ویژه ای شود.

درمان بی خوابی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا